.

Kontakt a rezervace: 00800/ 21 21 21 00

E-mail: zakaznickyservis@ltur.de

Prosm kontaktujte ns v nĕminĕ, anglitinĕ, francouztinĕ,holandtinĕ nebo poltinĕ.

Vtejte u LTUR, u 20 let jsem v Europe slo 1 pro Last Minute.

U LTUR dostanete podle Vaeho pn tu pravou dovolenou, rone poslme na dovolenou 800.000 zkaznk. Spolupracujeme napklad s renomovanmi turistickmi znakami jako je TUI, Lufthansa, Air Berlin.

Nae nabdka zjezd zahrnuje vech pĕt kontinent, vce ne 60 zem, pes 100 aerolinek a vce ne 10.000 hotel. Najdete u ns vhodn pauln nabdky, rekrean domy, rodinn pobytov zjezdy, dovolenou pro jednotlivce, slunce, sport a snh. Celkem mme pes jeden milin nabdek, kter jsou kadou hodinu aktualizovny.

Pokud se chcete na Vai dovolen volnĕ pohybovat autem mme pro Vs tak pipravenou velkou nabdku voz k pronajmut za bjen ceny.

A to nejlep:
Letenky Vm poleme pes e-mail pmo v ploze rezervace, obdrte tedy podklady pro cestu okamitĕ. Platba se provd jednodue a spolehlivĕ kreditn kartou.

Nai specialist pro cestovan jsou na nejvy rovni, jsou neustle koleni a dle vzdĕlvni. Jako prvn Call centrum pro turistiku byla kvalita naeho servisu ovĕena nĕmeckm TV.

Teme se na Vae zavoln, rdi Vm poradme v nĕminĕ, anglitinĕ, francouztinĕ, poltinĕ nebo holandtinĕ. Mete si tak objednat bezplatn, nezvazn zpĕtn hovor. Vyplte jednodue n servis zpĕtnch hovor.

Zastihnete ns na ne uvedenych telefonnich slech:


Nmecko
telefon:
fax:
e-mail:
00800/ 21 21 21 00
00800/ 21 21 21 01
kundenservice@ltur.de
po p od 8:00 do 24:00 hod.
so, ne a statn svtek
od 9:00 do 23:00 hod.

Rakousko
telefon:
fax:
e-mail:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
kundenservice@ltur.at
po p od 8:00 do 24:00 hod.
so, ne a statn svtek
od 9:00 do 23:00 hod.

vcarsko
telefon:
fax:
e-mail:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
kundenservice@ltur.ch
po p od 8:00 do 24:00 hod.
so, ne a statn svtek
od 9:00 do 23:00 hod.

Polsko
telefon:
fax:
e-mail:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01

serwisklienta@ltur.pl

po p od 8:00 do 19:00 hod.

Francie
telefon:
fax:
e-mail:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
serviceclients@ltur.fr
po p od 8:00 do 22:00 hod.
so, ne a statn svtek
od 9:00 do 17:00 hod.

Holandsko
telefon:
fax:
e-mail:
00800 / 21 21 21 00
00800 / 21 21 21 01
klantenservice@ltur.nl

po p od 8:00 do 22:00 hod.

Mezinrodn slo
telefon:
fax:
e-mail:
0049 (0) 761 55 7 55 300
0049 (0) 761 / 55 7 55 917

customercare@ltur.com
po p od 8:00 do 24:00 hod.
so, ne a statn svtek
od 9:00 do 23:00 hod.